تصویب 6 قطعنامه به نفع فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل

نيويورک – سانا

در جریان نشست دیروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 6 قطعنامه به نفع فلسطین تصویب شد.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرای اعضاء، 6 قطعنامه به نفع آرمان فلسطین تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، 169 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه ویژه کمک به پناهندگان فلسطینی رأی موافق دادند. رژیم اشغالگر و آمریکا با آن مخالفت کرده و هفت کشور نیز رأی ممتنع دادند.

همچنین قطعنامه دوم درباره عملیات آژانس امداد و کار پناهندگان فلسطینی(آنروا) به 162 رأی موافق دست یافت. رژیم اشغالگر و آمریکا و کانادا و جزایر مارشال با این قطعنامه مخالفت کردند.