توقف فعالیت ایستگاه پمپاژ آب علوک در حومه حسکه درپی حملات مزدوران نیروهای اشغالگر ترکیه به خطوط برق رسانی آن

حسكه – سانا

درپی حملات مزدوران نیروهای اشغالگر ترکیه به خطوط برق رسانی ایستگاه پمپاژ آب علوک در حومه حسکه فعالیت آن متوقف شد.

مدیر کل مؤسسه مهندس حمود علکه به خبرنگار/سانا گفت: قطع خطوط برق رسانی ایستگاه پمپاژ آب علوک به توقف فعالیت به آن منجر شد.

وی توضیح داد: برق ایستگاه علوک به دلیل استفاده غیر مجاز نیروهای اشغالگر ترکیه و تروریست های مزدور آن از خط برق الدرباسیه برق قطع شد.

مدیر کل مؤسسه اظهار داشت: عملیات تعمیر و بازسازی خطوط برق رسانی ایستگاه متوقف نشده است اما مزدوران نیروهای اشغالگر از برق ایستگاه به صورت غیر مجاز استفاده می کنند.