حلقی با کاپیتان و اعضای هیئت اتحادیۀ داروسازان دیدار کرد

شاهد أيضاً

حلقی از تهران: نقش فزاینده محور مقاومت توطئه های تفکیک منطقه ناگام گذاشت

تهران-سانا صبح امروز نخست ‌وزیر سوریه دکتر وائل الحلقی در راس هیاتی بلند پایه سفر …