شهادت یک مادر و زخمی شدن کودک وی در حملۀ تروریستی با خمپاره ها بر مناطق مسکونی عش ورور و باب توما

دمشق-سانا

بر اثر حملۀ تروریستی با استفاده از 2 خمپارۀ موشکی بر مناطق مسکونی عش ورور و باب توما در دمشق، یک مادر به شهادت رسید و کودک وی نیز زخمی شد.

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها یک خمپاره را بمباران کردند که بر خانه در منطقۀ مسکونی عش ورور در شمال پایتخت دمشق، سقوط کرد و در نتیجه یک زن به نام/ روشان امین/ به شهادت رسید و کودک وی به نام / محمد/ مجروح شد و خسارت مادی در خانه و مکان نیز وارد شد.

همچنین، منبع گفت که یک خمپاره بر خانه در خیابان جوره در منطقۀ مسکونی باب توما در دمشق قدیمی سقوط کرد و نتیجۀ آن خسارت مادی در خانه و مکان وارد شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت-م