پیش بینی بارش باران در مناطق جنوبی و جنوبی شرقی

دمشق-سانا

دمای هوا کمتر از حدود نرمال خود می ماند.

اداره کل هواشناسی در اطلاعیه خود از بارش باران در مناطق جنوبی و جنوبی شرقی خبر داد.

در این اطلاعیه امده است: هوا به طور کلی ابری بارانی خواهد شد.

این اداره از وزش باد شرقی شمالی شرقی خفیف تا متوسط خبر داد.

پیش بینی دمای هوا در روزهای …

شنبه یک شنبه دو شنبه
دمشق 13/8 14/7 15/7
قنيطره 12/7 13/6 15/6
درعا 15/8 16/7 17/8
سويدا 13/5 14/6 15/6
حمص 15/6 16/5 16/6
حماه 16/7 17/7 17/7
احسكه 12/6 13/5 12/5
لاذقيه 21/13 22/14 22/14
طرطوس 20/12 21/13 21/12
حلب 15/4 16/4 15/5
ادلب 16/7 17/8 16/8
دير الزور 20/10 21/9 21/8
رقه 21/10 22/11 23/10