هشدار هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی درباره حال اسیر أبو رموز

قدس اشغالی – سانا

هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی نسبت به وخامت حال اسیر « عماد عبد الخالق أبو رموز» هشدار داد.

این هیئت تأکید کرد که اسیر أبو رموز به بیماری سرطان مبتلا است.

هیئت امور اسرای فلسطینی گفت: اسیر نیاز شدیدی به درمان دارد اما مقامات رژیم اشغالگر مانع از این کار می‌شوند.