روحانی در نشست سازمان شانگهای: ایران بر سیاست اصولی خود مبنی بر حسن همجواری و گفتگو با همسایگان تاکید دارد

تهران – سانا

حسن روحانی در اجلاس سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی برگزار شد، تاکید کرد: سیاست اصولی  ایران همواره مبتنی بر حسن همجواری و گفتگو با همسایگان خود است.

رئیس جمهور حسن روحانی توضیح داد: امروز جهان در وضعیت خطیری قرار گرفته است. از یک سو، همه گیری ویروس کرونا تأثیرات عمیق و مخربی بر اقتصاد کشورها گذاشته است و از سوی دیگر، تعقیب سیاست یکجانبه گرایانه و نادیده گرفتن احترام به حقوق و نهادهای بین‌المللی از سوی آمریکا، تلاش مضاعف کشورهای هم‌اندیش در سطح جهان برای تقویت همکاری و تشکیل جبهه‌ای واحد برای فائق آمدن بر هر دو چالش‌ را بیش از پیش ضروری ساخته است.

رئیس جمهور ایران گفت: برای مقابله با چالش مشترک همه‌گیری کووید-19، به اتخاذ یک رویکرد واحد و منسجم از سوی کشورهای سازمان همکاری شانگهای نیاز داریم.

غیاث