عراق و ایران بر ضرورت همکاري مسئولانه همه طرف هاي منطقه برای مبارزه با تروریسم تأکید کردند

بغداد-سانا

عراق و ایران بر ضرورت همکاري مسئولانه همه طرف هاي منطقه برای مبارزه با تروریسم تأکید کردند.

در پايان سفر سه روزه هیأت ایرانی به ریاست اسحاق جهانگیر به عراق، دو کشور در بیانیه ای مشترک با توصيف خطر تروريسم به عنوان مهمترين چالش پيش روي منطقه و جهان، تقبيح بکارگيري ابزاري تروريست ها به منظور دستيابي به اهداف سياسي و مخالفت با رويکردهاي دوگانه برخي طرف ها در خصوص پديده تروريسم بر ضرورت همکاري مسئولانه همه طرف هاي منطقه اي و بين المللي در مقابله با اين پديده شوم تاکيد کردند.

دو طرف همچنين بر لزوم تلاش مشترک و جلب مشارکت موثر و مثبت ساير کشورهاي منطقه به منظور يافتن راه حل هاي سياسي، مسالمت آميز و ملي براي بحران هاي منطقه اي به دور از مداخله در امور داخلي کشورها تاکيد نمودند.

در بیانیه آمده است که ايران بار ديگر حمايت همه جانبه خود را از دولت و ملت عراق در مقابله با تروريسم مورد تاکيد قرار داد.

دو طرف بر اراده جدي خويش مبني بر ارتقاء روابط في مابين بر اساس منافع مشترک تاکيد کرده و درهمين راستا اسنادي در زمينه هاي مختلف به امضاء طرفين رسيد.

م.خ

ت-م