شبه نظامیان /قسد/ به شهرک و اردوگاه الهول در حومه حسکه یورش بردند و 6 پناهنده را ربودند

حسکه – سانا

شبه نظامیان قسد مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا به شهرک و اردوگاه الهول در حومه الحسکه یورش بردند و 3 پناهنده را ربودند.

منابع محلی به خبرنگار /سانا/ گفتند که گشتی‌های وابسته به شبه نظامیان /قسد/ به بخش پنجم این اردوگاه یورش بردند و طی آن 3 زن را ربودند و آنان را به مکان نامعلوم منتقل کردند.

منابع افزودند: شبه نظامیان /قسد/ همچنین به تعدادی از منازل در شهرک الهول یورش بردند و 3 پناهنده را ربودند.

غیاث