جنگ آزادیبخش اکتبر؛ قطب نمای مبارزات برای آزادسازی سرزمین های اشغالی و بازگرداندن حقوق

دمشق – سانا

چهل و هفت سال از جنگ آزادیبخش اکتبر گذشت و مردان ارتش عربی سوریه که دشمن اسرائیلی در سال 1973 میلادی شکست داده بودند، به پیروزی بر گروه های تروریستی ابزارهای این دشمن ادامه می دهند تا امنیت و ثبات را به خاک سوریه باز بگردانند.

جنگ آزادیبخش اکتبر به رهبری رهبر مؤسس حافظ‌ اسد قطب نمای مبارزه برای آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و برگرداندن حقوق عرب تشکیل شده‌است.

این جنگ شروع دوران پیروزی و پایان شکست را اعلام کرد..جنگ آزادیبخش اکتبر اولین جنگ در نبرد عربی اسرائیلی بود که پس از ژوئن 1967 دیوار ناامیدی را شکسته است. جنگ آزادیبخش اکتبر یک حقیقت را ثابت کرده ‌است که سوریه دژ پایدار ملت عربی است که از وجود و آینده این ملت دفاع می‌کند.

پیروزی های متوالی بر دشمن صهیونیستی از زمان جنگ اکتبر نشان می‌ دهند که این جنگ یک پایه استوار تشکیل داده‌ است.. دشمن با اشغال جنوب لبنان تلاش کرد تا پیروزی اکتبر را از بین ببرد اما ارتش عربی سوریه با خون شهدای خود در سال 1982 دشمن صهیونیستی را شکست داد و در کنار مقاومت ملی لبنان تا آزادسازی اغلب سرزمین‌های جنوب لبنان در سال 2000 و شکست دشمن اسرائیلی ایستاده است.

غیاث جاویش