نگرانی روسیه از تبدیل منطقه جنوب قفقاز به کانون تروریست ها   

مسکو – سانا

سرگئی ناریشکین، مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه نگرانی کشورش را از تبدیل منطقه جنوب قفقاز به کانون تروریست ها  ابراز کرد.

به نقل از روسیا الیوم، سرگئی ناریشکین گفت: درگیری شدید مسلحانه در قره باغ، مانند یک آهنربا ستیزه جویان را از ساختارهای مختلف تروریستی بین المللی جذب می کند.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه افزود: نسبت به تبدیل منطقه جنوب قفقاز به کانون تروریست ها  نگران هستیم.