کابینه: پروازهای مسافربری فرودگاه بین المللی دمشق از اولین روز ماه آینده میلادی با رعایت نکات بهداشتی و استانداردهای سلامت عمومی از سرمی ‌گیرند

دمشق – سانا

کابینه امروز با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست وزیر تصمیم به از سرگیری پروازهای مسافربری فرودگاه بین المللی دمشق از روز اول ماه آینده میلادی با رعایت نکات بهداشتی و استانداردهای سلامت عمومی گرفت.

کابینه با تعیین قیمت 20 ماده اساسی بر اساس هزینه های واقعی تولید و ملزم کردن واحد های تجاری به فروش آن مواد بر اساس لیست قیمت ها صادر شده توسط وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده  و سازوکار جدید توزیع نان از طریق کارت الکترونیکی با توجه به تعداد اعضای خانواده موافقت کرد.

وزیران در این نشست دستورالعمل ها، دیدگاه‌ها و اهداف پیش‌نویس اعلامیه کابینه برای ادامه تامین نیازهای اساسی شهروندان، بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از تولیدات کشاورزی و صنعتی را بررسی کردند.

کابینه همچنین از وزارت‌های بهداشت و آموزش خواست تا تیم هایی در هر استان تشکیل کنند که از مدارس بازدید به عمل آورند و از پایبندی به اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا اطمینان حاصل کنند.

غیاث جاویش