بلدوزرهای نظامی رژیم صهیونیستی وارد خان یونس شدند

قدس اشغالی- سانا

بلدوزرهای نظامی رژیم صهیونیستی وارد جنوب نوار غزه شدند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: بلدوزرهای نظامی رژیم صهیونیستی وارد شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شدند.

گفتنی است، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه فلسطینیان در نقاط مختلف فلسطین اشغالی مدتی است که بیش از گذشته تشدید شده است.

راما