ربایش تعدادی از شهروندان حومه شمالی حسکه و حومه غربی رقه توسط نیروهای قسد

حسكه-رقه-سانا

شبه نظامیان قسد تحت حمایت آمریکا با یورش مجدد به منازلی در حومه شمالی حسکه و حومه غربی رقه تعدادی از شهروندان را مورد ربایش قرار دادند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند: شبه نظامیان قسد تحت حمایت آمریکا مجددا به منازلی در روستای مجیبره وابسته به تل تمر در شمال حسکه یورش بردند و اقدام به ربایش دو شهروند کردند، اما در حومه غربی رقه… این نیروها دست به ربایش تعدادی از جوانان شهرک المنصوره و روستاهای نزدیک آن را زدند.