رئیس جمهور دکتر بشار اسد استوارنامه سفرای اندونزی و روسیه در دمشق را دریافت کرد

دمشق-سانا
رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد استوارنامه “الکساند کنشاک” سفیر روسیه در جمهوری عربی سوریه را پذیرفت.
دکتر بشار اسد همچنین استوارنامه “جوکو هارجانتو” سفیر اندونزی در جمهوری عربی سوریه را دریافت کرد.
رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد ضمن دریافت استوارنامه سفرای اندونزی و روسیه در دمشق، برای آنها آرزوی موفقیت کرد.
ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه و منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری همچنین در مراسم تسلیم استوار نامه حضور داشتند.

م.خ

شاهد أيضاً

رئیس جمهور بشار اسد: ارتش عربی سوری از هیچ تلاشی برای انجام وظایف ملی خود دریغ نخواهد کرد ..ارتش سوریه همیشه جزو ملت ما بود و خواهد ماند

دمشق – سانا رئیس جمهور بشار اسد تاکید کرد که حلب و سوریه پیروز شده …