شهدا و زخمی ها بر اثر حمله های تروریستی در دمشق و ریف دمشق و حلب

دمشق-حلب -سانا

بر اثر حملۀ تروریستی با استفاره از خمپارۀ هاون بر منطقۀ مسکونی تضامن در دمشق، 3 شهروند زخمی شدند و از بین آنان یک کودک می باشد.

منبع در پلیس استان دمشق به خبرنگار سانا گفت که تروریست ها خمپارۀ هاون را بمباران کردند که در خیابان نسرین در منطقۀ تضامن سقوط کرد و در نتیجه یک کودک که 13 سال دارد و 2 شهروند مجروح شدند.

منبع اشاره کرد که خسارت مادی نیز در عده ای از مغازه های تجاری و خودروها وارد شد.

منبع یاد کرد که 6 خمپاره ها در اطراف ترمینال عباسیین سقوط کردند و نتیجۀ آن خسارت مادی در خودروهای متعدد وارد شد.

در منطقۀ سعسع در استان ریف دمشق…

از سوی دیگر، در حملۀ تروریستی با استفاده از خمپاره های موشکی بر منطقۀ سعسع در ریف جنوبی غربی دمشق، یک مادر و 2 از فرزندانش به شهادت رسیدند و 4 شهروند نیز مجروح شدند.

منبع گفت که خسارت مادی در تعدادی از خانه ها و مغازه های تجاری و خودروها وارد شد.

در شهرک حرستا، معضمیه الشام و دف الشوک در ریف دمشق…

همچنین، منبع اشاره کرد که تروریست ها یک بمب دست ساز را در منطقۀ شرقی در شهرک معضمیه الشام منفجر کردند و در نتیجه خسارت مادی وارد شد.

در شهرک مسکونی حرستا..4 خمپاره بر جزیره های /ب4/و /د2/ سقوط کردند و در نتیجه خسارت مادی در خانه ها و مغازه ها و خودروها وارد شد.

در منطقۀ دف الشوک در ببیلا..یک خمپارۀ هاون در خیابان شربجی سقوط کرد و نتیجۀ آن خسارت مادی در املاک وارد شد.

در استان حلب…

منبع در پلیس به خبرنگار سانا گفت که یک خمپارۀ هاون در منطقۀ جمعیه الزهراء در حلب سقوط کرد و در نتیجه 3 شهروند زخمی شدند و خسارت مادی در تعدادی از خانه ها وارد شد.

منبع افزود که تروریست ها خمپارۀ هاون را بر منطقۀ اعظمیه بمباران کردند و در نتیجه خسارت مادی در خودروها و مغازه های تجاری وارد شد.

نیرمین خلیل، هانی طعمه