کنسرو دمشق : تولید به 358.9 مليون لير سوري، و سود بيش از 13 ملیون لیر سوری

دمشق- سانا

علیرغم شرایط مواجه شده در طول سال کذشته, شرکت عمومی صنایع غذایی در دمشق- کنسرو دمشق سال کذشته 1893 تن را توليد كرد و با ارزش کلی به 358.9 لیر سوری رسید.

گزارش تولیدی این شرکت نشان می دهد که کنسرو دمشق 482.7 تن از رب گوجه فرنگی با ارزش کلی 125.696 لیر سوری، 930.46 تن از مربی با ارزش کلی 157.861 لیر سوری, 131.6 تن از نخود سبز با ارزش کلی 18.677 لیر سوری واز بقیه انواع کنسرو 322.2 تن با ارزش کلی 73.830 لیر سوری؛ تولید کرد.

مدیر کل شرکت کنسرو دمشق گفت که سود شرکت سال گذشته حدود 13.2 تخمین زده شده است.

شایان ذکر است که در این شرکت 80 کارگر دائم و 20 کارگر موقت کار می کنند.
و کار ادامه می دهند علیرغم اینکه اکثر کارخانه های اطراف این شرکت به دست گروه های تروریستی مسلح تخریب شدند.
نیرمین خلیل، هانی طعمه