افتتاح یک فستیوال خرید در پارک تشرین در دمشق

افتتاح یک فستیوال خرید در پارک تشرین در دمشق