رئیس جمهور دستور برگزاری دوره اضافی امتحانات برای مرحله نهایی دبیرستان را صادر کرد

دمشق – سانا

دکتر بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور شماره 181 سال 2020 میلادی خاص به برگزاری دوره اضافی امتحانات برای مرحله نهایی دبیرستان را صادر کرد.

بنابر این دستور، دانش آموزان مرحله نهایی دبیرستان که نمره خوبی در امتحانات نگرفته اند، می توانند در 2 امتحان فقط شرکت کنند.

همچنین بنابر این دستور دانش آموزان مرحله نهایی دبیرستان که به دلیل سکونت در مناطق قرنطینه شده یا گروه های تروریستی مانع از رسیدن خود به مراکز امتحانات، قادر به شرکت در امتحانات نبودند، می توانند بار دیگر در امتحان شرکت کنند.