بازسازی شبکه های برق رسانی در حومه حمص

حمص – سانا

کارشناسان شرکت عمومی برق استان حمص بازسازی شبکه های برق رسانی در دو روستا  /جوالك/ و /سنيسل/ در حومه حمص را به اتمام رساندند.

مدیر شعبه حمص شرکت عمومی توزیع برق به به خبرنگار/سانا/ اعلام کرد: شبکه‌های برق ولتاژ پایین و متوسط و مراکز توزیع برق بازسازی و یک پست تبدیل و توزیع برق در هر روستا با ظرفیت 200 کیلو/ولت/آمپر نصب شده است.

وی توضیح داد: یک شبکه ولتاژ متوسط با طول 5 کیلومتر و یک شبکه ولتاژ پایین است با طول 2.5 کیلومتر در روستای جوالک بازسازی و 75 دکل برق فشار ضعیف در این دو روستا نصب شده‌ اند.

مدیر شعبه حمص شرکت عمومی توزیع برق افزود: به همت کارگران شرکت برق حمص، هلال احمر عربی سوریه، کمیته بین المللی صلیب سرخ و انجمن های مردمی، تأمین برق در این روستا میسر شد.

تعدادی از ساکنان نسبت به وصل مجدد برق روستاهای خود ابراز خرسندی کردند.

غیاث جاویش