اسقف اعظم كليسای روم ارتودکس: قانون قیصر یک جنایت وحشتناک است

قدس اشغالی – بيروت – سانا

عطا الله حنا اسقف اعظم كليسای روم ارتودکس تاکید کرد که قانون قیصر آمریکا یک جنایت وحشتناک است که با سکوت خفت بار جهان همراه بود.

اسقف اعظم كليسای روم ارتودکس بر ضرورت مقابله با این قانون تاکید کرد.

اسقف اعظم عطا الله حنا امروز در دیدار با اهالی جولان اشغالی عربی سوریه از همه جهانیان خواست تا برای شکست دادن این قانون غیرانسانی و نژاد پرست تلاش کنند.

اسقف اعظم كليسای روم ارتودکس گفت: از قدس همبستگی ما با اهالی مان در جولان اشغالی عربی سوریه اعلام می کنیم.

از سوی دیگر جبهه کار اسلامی لبنان اقدامات اجباری اعمال شده از سوی امریکا علیه سوریه را زنجیره ای از حلقه جنگ تروریسمی علیه سوریه دانست.

جبهه کار اسلامی لبنان گفت: محور شر به سرکردگی دولت امریکا و دشمن صهیونیستی جنگ ظالمانه علیه محور مقاومت و ملت عربی سوریه و لبنان و عراق به راه انداخته است.

غیاث