دستگیری 13 فلسطینی در کرانه باختری توسط نظامیان صهیونیست

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز /13/ فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری بازداشت کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهرک های بیت فجار در بیت لحم، تیاسیر در طوباس، اردوگاه الجلزون در رام الله و شهر جنین یورش بردند و /13/ فلسطینی بازداشت کردند.