انفجار یک انبار اسلحه متعلق به گروه های/قسد/ در شهر رمیلان در حومه شمالی شرقی حسکه

حسکه – سانا

خبرنگار/سانا/ به نقل از منابع محلی در حسکه اعلام کرد: یک انبار اسلحه متعلق به گروه های/قسد/ در شهر رمیلان در حومه شمالی شرقی حسکه منفجر شد.