شروع آزمون های نهائی مرحله متوسطه سال 2020 با اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با ویروس کرونا

دمشق-سانا

خبرنگار سانا از شروع آزمون های نهائی مرحله متوسطه سال 2020 با اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

آزمون های نهائی مرحله متوسطه سال 2020 تا 14 ماه آتی “ژوئیه” ادامه دارد.

لازم به ذکر است که وزارت پرورش و آموزشی قبلا با صدور یک بیانیه بر اتخاذ تدابیر مناسب برای مقابله با ویروس کرونا جهت برگزرای آزمون های دانش آموزان تاکید کرد.

راما

دمشق

سویدا

طرطوس

حماه

حسکه