دستگیری 5 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نیروهای اشغالگر صهیونیستی امروز 5 فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به شهر قلقیلیه و شهرک های عرابه و قباطیه در جنین یورش بردند و 5 فلسطینی را دستگیر کردند.