بانوان سوریه در جشنواره موسیقی جهانی شارجه درخشیدند

شارجه-سانا
گروه موسیقی زنانه “تخت شرقی” در جشنواره موسیقی جهانی شارجه مشارکت کرد و با تقدیم آهنگ های اصیل خود درخشید.222
گروه “تخت شرقی” در این جشنوراه تعدادی از آهنگ های اصیل سوری و عربی را ارائه کرد. رحاب عازر درباره این مشارکت به خبرنگار سانا تصریح کرد که این مشارکت فرصتی به ما داد تا بر اینکه ما در سوریه علیرغم همه مشکلات، هنوز با زیبای موسیقی زندگی می کنیم، تأکید کنیم.
در این جشنوراه رحاب عازار (عود)، دیما موازینی (قانون)، خصاب خالد (دف)، رزان قصار (ویلن)، رغد حداد (ساز زهی)، ایناس لطوف (خواننده) شرکت کردند.
قابل اشاره است که گروه موسیقی زنانه “تخت شرقی” یک گروه موسیقی سوری در سال 2003 تأسیس شد و شامل تعدادی از فارغ التحصیلان مرکز عالی موسیقی در دمشق می شود.

م.خ

ت-م