مصطفی: زخمی شدن تعدادی از شهروندان بر اثر حملات تروریستی در اردوگاه یرموک

دمشق-سانا
علی مصطفی مدیر کل اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی زخمی شدن تعدادی از زنان و کودکان و کارمندان امدادرسانی بر اثر حملات تروریستی به مکان توزیع کمک ها تأکید کرد.
مصطفی به سانا تصریح کرد که برای هفته هشتم، گروه های تروریستی با شلیک کردن گلوله ها و خمپاره های هاون به مکان توزیع کمک ها، مانع توزیع کمک ها می شوند.
مصطفی اشاره کرد که با حمایت از نیروهای ارتش سوریه، سازمان هلال سرخ فلسطینی توانست برخی از مجروحان را از اردوگاه یرموک خارج کند.
مصطفی توضیح داد که اداره امور پناهندگان عرب فلسطین در توزیع کمک های بشردوستانه بر اهالی اردوگاه یرموک ادامه می دهد و امروز 22 سبد غذایی با نان توزیع شده است. وی افزود که مجموع سبدهای که از 30 ژانویه سال 2014 تا امروز به ساکنان اردوگاه یرموک توزیع شده، به 56030 سبد غذایی و 11599 سبد بهداشتی رسیده است.

م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

توزیع 347 سبد غذایی بر اهالی اردوگاه یرموک

دمشق-سانا با حمایت از دولت سوریه، اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امدادرسانی و …