ارتش و مردم سوریه در حومه الحسکه کاروان نظامی آمریکا را وادار به عقب نشینی کردند

الحسکه – سانا

شهروندان و نیروهای ارتش سوریه با ایستادگی در برابر یک کاروان اشغالگر آمریکایی که قصد حرکت به سمت منطقه «ابوراسین» در حومه شمال «حسکه» را داشت و آنها را مجبور به عقب‌نشینی کنند.

منابع محلی به خبرنگار سانا در استان الحسکه اعلام کردند: ارتش و مردم سوریه این کاروان نظامی آمریکا را که مشتمل بر 8 دستگاه وسیله نقلیه زرهی بود، وادار به دور زدن کرده تا از همان مسیری که آمده بود، بازگردد.