شروع جشن ها در ایران به مناسبت سالگرد 36 پیروزی انقلاب اسلامی

تهران-سانا
امروز جشن ها در ایران به مناسبت سالگرد 36 پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت امام خمینی به ایران شروع شد.
مراسم در شهر تهران در آرامگاه امام خمینی برگزار شد. در این مراسم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بزرگان شخصیت های سیاسی و نظامی و تعدادی زیادی از شهروندان حضور داشتند.
قابل اشاره است که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در 11 فوریه سال 1979 اعلام شده است.

م.خ

ت-م