حومه حسکه: بارش باران و تگرگ به محصولات کشاورزی خسارت زد

حومه حسکه: بارش باران و تگرگ به محصولات کشاورزی خسارت زد