پژوهشگران روسي مرحله دوم آزمايش واکسن ايدز را با موفقيت انجام دادند

مسکو – سانا

الکساندر سرگي اف مدير مرکز ويکتور گفت: اين واکسن با موفقيت مرحله دوم آزمايش هاي کلينيکي خود را پشت سر گذاشت و بدن انسان را به افزايش توليد پادتن عليه ايدز واداشت و واکنش سلولي را تقويت کرد.

مرکز دولتي ويروس شناسي و بيوتکنولوژي ويکتور روسيه پيش از اين اعلام کرده بود که يکي از قويترين و پيشرفته ترين واکسن ها عليه بيماري ايدز را توليد کرده است.

اين سلول ها در توليد پادتن براي مقابله با بيماريها و سرطان ها نقش دارند. در مجموع بايد گفت که ايدز يک نوع نقص ايمني ثانويه است که در سير عفونت با ويروس ايدز ايجاد مي شود.

محمد ب