بورس اوراق بهادار دمشق: گردش 37886 سهم به قیمت 4.678 میلیون لیر سوریه

دمشق-سانا
شاخص بورس اوراق بهادار دمشق 0.93 امتیاز کاهش یافت و پس از گردش 37886 سهم در 35 معامله به قیمت 4.678 میلیون لیر سوریه در جلسه امروز، بر قیمت 1260.30 امتیاز بسته شد.
سهم بانک اسلامی بین المللی سوریه به میزان 0.18 در صد افزایش یافت و بر قیمت 105.11 لیر سوری بسته شد. همچنین سهم بانک البرکه به میزان 0.03 در صد افزایش یافت و بر قیمت 124.16 لیر سوریه بسته شد.
سهم بانک قطر ملی به میزان 0.29 در صد کاهش یافت و بر قیمت 115.68 لیر سوریه بسته شد. همچنین سهم شرکت الاهلیه برای ساختن روغن به میزان 1.82 در صد کاهش یافت و بر قیمت 230.10 بسته شد.
م.خ

ت-م

شاهد أيضاً

معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 200 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته چهارم ماه جاری (فوریه) با …