دمای هوا کاهش می یابد و بیشتر از میزان خود به حدود 4 تا 6 درجه سانتیگراد خواهد بود

دمشق-سانا

بر اثر امتداد جبهه گرم در تمام لایه های هوا، دمای هوا کاهش می یابد و بیشتر از میزان خود به حدود 4 تا 6 درجه سانتیگراد خواهد بود.

امروز، ادارۀ هواشناسی پیش بینی کرد که هوا بین آفتابی و نیمه آبری و سرعت باد کم خواهد بود.

ادارۀ هواشناسی از تشکل یخ در مناطق کوهی و مه در مناطق داخلی هشدار داد.

فردا هوا هم بین آفتابی و آبری خواهد بود و دمای هوا بیشتر از میزان خود به حدود 2 تا 4 درجه سانتیگراد خواهد بود.

پیش بینی دمای هوا طی روزهای پنجشنبه، جمعه و یکشنبه:

  پنجشنبه جمعه یکشنبه
دمشق 17-3 18-3 20-5
اقنيطره 15-صفر 16-صفر 18-2
درعا 17-4 18-4 20-6
سويدا 15-6 17-6 21-7
حمص 14-3 19-3 21-5
حماه 13-2 15-2 17-4
حسكه 16-4 17-4 17-6
لاذقيه 18-10 19-10 21-11
طرطوس 18-9 19-9 21-10
حلب 15-4 16-4 16-4
إدلب 16-5 17-5 17-5
دير الزور 18-5 19-5 19-6
رقه 17-3 18-3 18-4

                                                                           

                                                                                   نیرمین خلیل، هانی طعمه

ت-م  

 

شاهد أيضاً

کاهش دمای هوا / پیش بینی بارش باران در مناطق شمالی و ساحلی 

دمشق-سانا اداره كل هواشناسي کشور با پيش بيني کاهش درجه دمای هوا اعلام كرد: امروز …