نخست وزیر حلقی از تعدادی از پمپ بنزین ها ، نانوایی ها و مؤسسه های دولتی بازدید و بعضی صاحبان پمپ بنزین و راننده های اتوبوس نقل عمومی را جریمه کرد

دمشق – سانا

نخست وزیر حلقی از تعدادی از پمپ بنزین ها ، نانوایی ها و مؤسسه های دولتی بازدید و بعضی صاحبان پمپ بنزین و راننده های اتوبوس نقل عمومی را جریمه کرد

شاهد أيضاً

حلقی از تهران: نقش فزاینده محور مقاومت توطئه های تفکیک منطقه ناگام گذاشت

تهران-سانا صبح امروز نخست ‌وزیر سوریه دکتر وائل الحلقی در راس هیاتی بلند پایه سفر …