سیاستمدار اسلواکی: حضور نظامی آمریکا در سوریه قانونی نیست

براتيسلاوا-سانا

قاضی استفان هارابین از حزب اسلواکی فلست تأکید کرد که حضور نظامی آمریکا در سوریه غیرقانونی و متناقض با قوانین بین المللی است پس نیروهای آمریکایی نیروهای اشغالگر هستند.

هارابین طی مصاحبه تلویزیونی دیروز گفت: آمریکایی ها بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و بدون رضایت دولت سوریه در سوریه حضور دارند پس نیروهای آمریکایی نیروهای اشغالگر هستند.

وی از دولت اسلواکی خواست كه رفتار آمریکا در سوریه را رد کند زیرا آن رفتار متناقض با قوانین بین المللی است.

هاربین در مورد ترور قاسم سلیمانی گفت که این جنایت نقض قانون بین المللی است.