ولید المعلم استوارنامه سفیر جمهوری سری‌لانکا در دمشق را تحویل گرفت

دمشق – سانا

صبح امروز معاون وزیر امور خارجه ومقیمان خارج و نخست وزیر کشور ولید معلم از سفیر جدید جمهوری سری‌لانکا  در سوریه “دبيتيكا ب. ک. و. كاروناراتنی” را استقبال واستوارنامه خود به عنوان سفیر غیر مقیم، فوق العاده و تام الاختبار جمهوری سری‌لانکا  در جمهوری عربی سوریه را دریافت کرد.

دو طرف روابط دوجانبه و راه های تقویت همکاری در همه زمینه ها که به نفع دو ملت و دو کشور دوست است، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.