بعد از 14 سال تعطیلی، بار دیگر آماده سازی زیرساخت تولید ماهی قزل آلا شروع شد

لاذقیه- سانا

مدیر کل شیلات مهندس محمد زین الدین تاکید کرد که اداره، آماده سازی زیرساخت لازم برای تولید ماهی قزل آلا به مقادیر مورد نظر بعداز تعطیل 14 سال به علت عدم وجود منبع آب به پایان رسید.

مهندس زین الدین به سانا گفت” ما نه فقط به دنبال پرورش ماهی قزل آلا، بلکه می خواهیم حتی تخمک بارور شده داخل کشور تولید کنیم، وعملیات وارد کردن تخمک بارور شده ماهی از خارج متوقف کنیم، همچنین طی یک ماه، ماهی قادر به تخم گذاری از مزارع بخش خصوصی تامین می شود، واز آن به عنوان مرحله اول تخمک بارور شده به دست می آوریم ، سپس در مرحله دوم تامین انگشت قد ماهی قزل آلا برای بخش خصوصی شروع می کنیم .

مهندس زین الدین افزود: در حال حاضر مطالعه امکان سنجی اقتصادی از ساخت کارخانه برای تولید خوراک ماهی به صورت محلی شروع شده، همچنین اشاره کرد که اداره کل شیلات یک برنامه برای رسیدن به 8 کیلو گرم ماهی برای هر فردی در سال طراحی کرد.

 

حسین حبیب

ت-م