رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد دستور اضافه کردن ماهیانه کارمندان دولت و نظامیان و بازنشستگان و افرادی که با دولت با قرار داد سالیانه کار می کند 4000 لیر سوری را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد دستور اضافه کردن ماهیانه کارمندان دولت و نظامیان و بازنشستگان و افرادی که با دولت با قرار داد سالیانه کار می کند 4000 لیر سوری را صادر کرد.