رئیس جمهوری دستور قانون شورای دولت پس از تصویب آن برای بار دوم توسط مجلس واصلاح تمام بندهای مورد اعتراض در مقررات قانون را صادر کردند

دمشق-سانا

رئیس جمهور کشورمان دکتر بشار اسد قانون شماره 32 سال 2019 متضمن تشکیل شورای دولت وتعیین تمام اختیاراتش پس از تصویب آن برای بار دوم توسط مجلس واصلاح تمام نقاط که در مورد اعتراض مقررات قانون قرار گرفته بود، صادر کردند.

قبلا رئیس جمهور دکتر بشار اسد با تکیه بر اختیارات قانون گذاری خود علیه بعضی بندهای این قانون را پس از تصویب آن برای بار اول توسط پارلمان اعتراض وعلیه صحت قانونی بعضی مقررات در مقابل دادگاه عالی قانون اساسی کشور که عدم مشروعیت آن ها را اعلام کرده بود, ایراد گرفته بودند.

شاهد أيضاً

شهادت دو کودک و زخمی شدن 6 شهروند در تجاوز توپخانه ترکیه به روستاهای منطقه ابو راسین در شمال حسکه

حسكه – سانا درپی تجاوز توپخانه ای نیروهای اشغالگر ترکیه به شماری از روستاها در …