امضای تفاهم نامه در زمینه انرژی آبی میان سوریه و ایران

تهران -سانا

سوریه و ایران یک تفاهم نامه در زمینه انرژی آبی امضا کردند.

حسین عرنوس وزیر منابع آبی جمهوری عربی سوریه و رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران در حاشیه دهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری یاداشت تفاهم همکاری امضا کردند.

این یاداشت شامل انجام پروژه های مشترک در زمینه ایجاد سدها ، چاههای سطحی ، کنتورهای آب و پمپ ها و و بازسازی سیستم آب در سوریه و استفاده از تبادل تجربیات ، مطالعات و تحقیقات علمی در این زمینه و همکاری در زمینه ساخت تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب است.