یک سایت چکی: هدف آمریکا از حضور نظامی غیر قانونی در سوریه غارت نفت است

براغ-سانا

سایت چکی “زویتاویتس” گزارش داد: اهداف واقعی ادامه حضور نظامی غیرقانونی آمریكا در سوریه غارت منابع زیرزمینی به ویژه نفت و جلوگیری از روند بازسازی است.

این سایت نوشت: آمریکا با حضور خود سعی می کند که تلاش ها را برای برقراری مجدد کنترل دولت سوریه بر همه مناطق سوریه خنثی کند.

در گزارش این سایت آمده است: آمریکا به سوریه برای مبارزه با تروریسم نیامد، حضور آن به قصد غارت نفت سوریه است.