وزارت خارجه روسیه: احتمالاً خارجی‌ها در اغتشاشات ایران دست دارند

مسکو -سانا

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که از نظر مسکو احتمال دست‌داشتن نیروهای خارجی در اغتشاشات اخیر ایران وجود دارد.

به گزارش روسیا الیوم ، «زامیر کاپولوف»، مدیر بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که «اوضاع در ایران ناآرام است و افزایش قیمت سوخت باعث افزایش ناآرامی ها شده و مانند ریختن نفت بر آتش شده ضمن اینکه نیروهای خارجی هم با جدیت فعالیت می کنند».