مجمع عمومی مجددا حاکمیت سوریه بر جولان اشغالی را تاکید کرد واز اسرائیل خواست تا از بهره برداری از منابع طبیعی آن دست بکشد

نیویورک-سانا

مجمع عمومی مجددا حاکمیت سوریه بر جولان اشغالی را تاکید کرذه واز اسرائیل خواست تا از بهره برداری از منابع طبیعی آن دست بکشد، واز ایجاد ضرر وبه خطرانداختن این منابع طبیعی جلوگیری کند.

اظهارات مجمع عمومی در متن قطعنامه که با موافقت 156 کشور ومخالفت 6 کشور دیگر و14 رای ممتنع توسط کمیته اقتصادی ومالی آن تصویب شده،  آمده است.

این قطعنامه از آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد می خواهد كه در 76 جلسه مجمع عمومی گزارشی از اجرای قطعنامه از جمله تأثیر تجمعی استثمار مقامات اشغالگر ، و تخریب منابع طبیعی در جولان اشغالی سوریه و تأثیر چنین رویه هایی در اجرای اهداف توسعه پایدار ارائه دهد.

این قطعنامه همچنین بر استقلال وحاكميت همیشگی ملت فلسطین در سرزمین اشغالی فلسطین تأکید کرده است.

از سوی خود، هیئت دایم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد که نظارت واقعی وموثر بر نقض اسرائیل وبررسی اثرات اقتصادی  واجتماعی آن بر شرایط زندگی شهروندان سوریه در جولان اشغالی مستلزم پایداری رویکرد کار وگسترش منابع اطلاعاتی، وبه روز رسانی داده ها ونشان دادن موضع قانونی سازمان ملل در برابر اشغالگر اسرائیلی ورفتاره های آن بر اساس قطعنامه های شورای امنیت ومجمع عمومی می باشد.

حسین

شاهد أيضاً

گفتگوهای سوریه و اندونزی در مورد تقویت روابط  تجاری دوجانبه بین دو کشور

جاکارتا -سانا کاردار سفارت سوریه در اندونزی عبد المنعم عنان با هیئت اتاق بازرگانی اندونزی …