ظریف: ایران اکنون در حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در توافق هسته ای است

تهران-سانا

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: اکنون در حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در توافق هسته ای است.

خبرگزاری “ایرنا” نوشت: ظریف در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، فرانسه و انگلستان گفت: ما اکنون در حال استفاده از اقدامات جبرانی مندرج در پاراگراف ۳۶ برجام هستیم.