استقبال گسترده اهالی شهر الدرباسیه از ورود یگان های ارتش عربی سوریه

https://youtu.be/exAw8O61mAA