استقرار واحد های ارتش در 8 روستای جدیدی

قامشلی – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه از طریق محور «تل تمر»، وارد مرزهای اداری شهر «رأس العین» شدند. هدف از استقرار واحد های ارتش ، حفاظت از جان ساکنان این منطقه در برابر هر گونه حملات گروه های تروریستی و مقابله با تجاوز ترکیه است.

خبرنگار سانا در حسکه گفت: واحد هایی از ارتش وارد روستا‌های السیباطیه و الجمیلیه و الظهره و خربه الدبس و القاسميه و الرشيديه و الداووديه و العزيزيه و الظهره شدند.

خبرنگار سانا توضیح داد: استقرار نیروهای ارتش در ریف حسکه همچنان ادامه دارد.

ارتش عربی سوریه، روز جمعه دامنه استقرارش در شمال حومه استان حسکه را گسترش داد و در راستای مقابله با تجاوز ترکیه و حمایت از اهالی ، یگان‌هایی را از شهر قامشلی به سمت حومه شمال غربی شهر حسکه اعزام کرد.

غیاث