آغاز عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت خیابان الخرطوم در دمشق

دمشق – سانا

استانداری دمشق از آغاز عملیات ترمیم وبهسازی آسفالت خیابان الخرطوم منتهی به دوار البیطره خبر داد.

مدیر ترمیم و بهسازی استانداری دمشق در همین باره گفت: برای جلوگیری از وقوع ترافیک عملیات ترمیم و بهسازی آسفالت خیابان الخرطوم در ایام تعطیل انجام خواهند شد.

وی توضیخ داد: مساحت کل پروژه بهسازی آسفالت خیابان الخرطوم 14 هزار متر مربع است که به 1200 تن آسفالت نیاز دارد.

مدیر ترمیم و بهسازی استانداری دمشق اعلام کرد: در حال حاضر عملیات روکش آسفالت خیابان های برزه والتضامن نیز در حال اجراست.

غیاث