سفیر ایران در لبنان حمایت کشورش از سوریه و رهبری آن در مبارزه با تروریسم تأکید کرد

بیروت – سانا
سفير ايران در لبنان محمد فتحعلی حمایت کشورش از سوریه و رهبری آن در مبارزه با تروریسم تأکید کرد
وي تصريح کرد: کمک هاي ايران به عراق ، سوريه و لبنان در چارجوب ارائه مشورت ها و توصيه هاي نظامي و تبادل ديدگاه ها با همه کشورهاي هدف تروريسم با هدف نابودي آنها و از بين بردن توطئه ها صورت مي گيرد.
فتحعلي اظهارداشت: ايران مطمئن است که کشورهاي هدف تروريسم ، قادر به همکاري و هماهنگي براي تحقق پيروزي درمقابل تروريست ها هستند بدون اينکه به کمک خارجي نياز داشته باشند.
سفير ايران در لبنان گفت که تاکنون از به اصطلاح ائتلاف بين المللي به رهبري آمريکا يک اقدام واقعي و حقيقي عليه تروريسم نديده ايم.