جشن استقبال به مناسبت روز ملی چین.. المعلم: بر اهمیت تقویت روابط میان دو کشور تاکید می کنیم.. سفیر فونگ بیاو: ما از سوریه در جنگ خود با تروریسم حمایت می کنیم

دمشق-سانا

سفارت جمهوری خلق چین به مناسبت هفتادمین سالگرد روز ملی خود  در هتل داما روز در دمشق یک جشن استقبال برگزار کرد.

ولید المعلم معاون نخست وزیر  ووزیر امور خارجه در سخنرانی خود طی مراسم جشن استقبال ضمن تبریک به کشور چین وملت دوست آن  در هفتادمین سالگرد روز ملی بر اهمیت تقویت روابط میان دو کشور در زمینه های مختلف، تاکید کرد.

به نوبه خود سفیر چین در دمشق فونگ بیاو بر عمق روابط دوستانه میان سوریه وچین وهمکاری مستمر آنها به نفع دو کشور ودو ملت دوست تاکید کرد. و حمایت چین ار سوریه در مبارزه با تروریسم ابراز کرد.

حسين