حمایت غیرقانونی واشنگتن از شبه نظامیان جدایی طلب /قسد/ و جنایات آنان

حسكه – سانا

آمریکا همچنان با حمایت غیرقانونی از شبه نظامیان جدایی طلب/قسد/ قانون بین المللی را نقض می کند.

درهمین راستا امروز آمریکا برای حمایت از این شبه نظامیان 175 کامیون حامل سلاح و تجهیزات را وارد استان حسکه کرد.

منابع محلی اعلام کردند: 175 کامیون حامل اسلحه و تجهیزات ارسالی آمریکا برای شبه نظامیان/قسد/ امروز از طریق گذرگاه سیمالکا وارد خاک سوریه شده اند.

نیروهای آمریکایی در روز 15 ماه جاری نیز یک کاروان متشکل از 150 کامیون حامل تسلیحات را برای شبه نظامیان جدایی طلب/قسد/ ارسال کرده بود.

شبه نظامیان /قسد/  ضمن یورش به منارل غیرنظامیان آنان را می ربودند و املاکشان را سرقت می کنند.